Dr n. med. Monika Tamborska-Zedlewska posiada specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Dyplom lekarza uzyskała w 1997r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a tytuł doktora nauk medycznych w 2007r. Specjalizację w dziedzinie endokrynologii uzyskała w 2010r. w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W zakres wizyty endokrynologicznej wchodzi

 • wywiad i badanie kliniczne mające na celu postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia
 • badanie ultrasonograficzne tarczycy
 • biopsję cienkoigłową tarczycy pod kontrolą USG (pacjent informowany jest o terminie odbioru wyniku badania)

Diagnostyka i leczenie obejmuje

 • choroby tarczycy (np. zmiany guzowate tarczycy, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, choroby tarczycy u kobiet ciężarnych)
 • choroby przysadki (np. guzy przysadki, zaburzenia czynności hormonalnej przysadki)
 • choroby przytarczyc i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (np. nadczynność przytarczyc, niedoczynność przytarczyc, niedobór witaminy D), osteoporoza
 • choroby nadnerczy (guzy nadnerczy, zaburzenia hormonalne na tle zaburzeń funkcji nadnerczy)
 • otyłość
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zaburzenia czynności jąder
 • ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn)